mihaidohot.blogspot.com Web analytics

Ads 468x60px

Publicații electronice

четверг, 8 марта 2018 г.

STIL ȘI ELEGANȚĂ ÎN FOTOGRAFIA BASARABEANĂ ÎN CEA DE-A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX

(material publicat în Revista Tyragetia, serie nouă,
vol. XI [XXVI], nr. 2, Istorie. Muzeologie, p. 147-163)

În loc de introducere

Imaginea ca și imaginarul în același rând cu muzica și puterea cuvântului au fost, pe parcursul întregii istorii umane, un catalizator al proceselor sociale – un instrument al comunicării și al transmiterii mesajulului în lume. Ca și o continuare a acesteia, fotografia a ajutat omul să se afirme așa cum n-a mai putut-o face niciodată până atunci, chiar dacă nu dispunea de celelalte talente și daruri. Ca o formă de exprimare mult mai accesibilă, destul de repede, s-a impus în toate domeniile sociale, de la politică până la disciplinele științifice și cele artistice.
Fig. 1. Moda vremii în Grădina publică din Chișinău, sf. sec. XIX.

Fotografia a ajuns o sursă de incontestabilă de cunoaștere, ca o poartă într-o realitate de mult uitată, pe care acum o descoperim în numeroasele albume de epocă care au supraviețuit vicisitudinilor timpului. Spațiul dintre Prut și Nistru, aflat la interferența marilor puteri, a fost influențat nu numai sub aspect politic dar și al discursului cultural imprimat și transmis prin operele maeștrilor scrisului cu lumină din Basarabia surprinzând societatea basarabeană modernă așa cum era ea la acel moment.

среда, 7 марта 2018 г.

FOTOGRAFII ȘI MAEȘTRI AI FOTOGRAFIEI ÎNTR-UN ALBUM INEDIT DIN COLECȚIILE MNEIN

(material publicat în Buletinul Ştiinţific MNEIN. 
Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, 
fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, 
vol. 25(38), Chişinău, 2016, p.177-187)

Albumul de fotografii – carte de vizită a fotografului și atelierului fotografic.

Într-o lume în care adevăratele valori rezistă prin secole, patrimoniul muzeal revine în atenția elitelor sociale și culturale, ca un factor catalizator al identității naționale, care nu și-a pierdut niciodată din actualitate, ba din contra, reprezintă o pârghie pentru a putea mișca spre bine starea de lucruri.
Fig 1. Albumul fotografic expus la Vernisajul „Aventură în lumea fotografiei (sec. XIX-XX)”.

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală contribuie la construirea și promovarea identității culturale, prin patrimoniul său care cuprinde importante colecții de țesături și covoare, vestimentație și port popular, obiecte de uz casnic, obiecte de artă populară, unelte, piese de mobilier, cunoscute mediului științific și publicului. Până în prezent, mai puțin a fost pusă în valoare colecția de imagini fotografice și negative, destul de numeroasă și valoroasă. Ca gestionar al colecției de documente audiovizuale a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, mi-a revenit onoarea, pe care numeroși cercetători ar fi dorit s-o aibă, de a cunoaște îndeaproape valorile acestei colecții.

суббота, 3 марта 2018 г.

O FOTOGRAFIE - SIMBOL Al SFÂRȘITULUI DE SECOL XIX ÎN BASARABIA

(material publicat în Studii de arhondologie și genealogie, 
Vol. IV, 2017, 386 p., ISBN 978-9975-139-43-4, p. 36-42)

În colecțiile Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală printre cele o sută de mii de imagini fotografice pe care le are în gestiune se află una cu o deosebită conotație istorică, politică și culturală în viața Basarabiei. Aceasta este o fotografie executată de Pavel Kondrațki - unul din cei mai prolifici maeștri ai artei scrisului cu lumină de la noi în ultimul sfert al sec. XIX.
Anul 1889 a marcat istoria culturală și industrială a lumii prin una dintre cele mai de amploare expoziții din lume, la o sută de ani de la Revoluția Franceză, organizată la Paris prin inaugurarea Turnului Eiffel, într-o variantă mai mică a Statuii Libertății și a pavilioanelor la care au fost prezentate exponate din aproape toate țările europene. În același an și în aceeași perioadă, în capitala basarabeană a fost organizată o expoziție care dorea să amintească de marele eveniment din Occident la care tindea întreaga lume civilizată.

суббота, 25 февраля 2017 г.

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III

HGM1007/2014
ID intern unic:  356044


Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1007 din  10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

Publicat : 26.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 386-396     art Nr : 1101

MODIFICAT
HG855 din 16.12.15, MO340-346/18.12.15 art.959
HCC14 din 15.06.15, MO241-246/28.08.15 art.21; în vigoare 15.06.15

    În temeiul art. 94 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634) şi luînd în considerare necesitatea asigurării cadrului normativ pentru instituirea ciclului III, studii superioare de doctorat, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.252).

PRIM-MINISTRU                    Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei                 Maia Sandu
Ministrul finanţelor                Anatol Arapu

Nr. 1007. Chişinău, 10 decembrie 2014.

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 10 decembrie 2014

REGULAMENT 
PRIVIND ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT, 
CICLUL III

    Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (în continuare – Regulament) stabileşte caracterul unitar al procesului de pregătire prin şi pentru cercetare a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi este elaborat în conformitate cu prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014.

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

COD Nr. 154
din  28.03.2003


Articolul 173. Cazurile de acordare a garanţiilor şi compensaţiilor

    Pe lîngă garanţiile şi compensaţiile generale prevăzute de prezentul cod (garanţii la angajare, la transfer, în domeniul salarizării etc.), salariaţilor li se acordă garanţii şi compensaţii în caz de:

    a) deplasare în interes de serviciu;

    b) transferare la lucru într-o altă localitate;

    c) îmbinare a muncii cu studiile;

    d) încetare a contractului individual de muncă; precum şi

    e) în alte cazuri prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.


Articolul 179. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care îmbină munca cu studiile în învăţămîntul postuniversitar specializat

    (1) Salariaţilor care îşi fac studiile postuniversitare prin masterat, doctorat, postdoctorat, organizate în instituţiile de învăţămînt superior sau în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate în condiţiile legii , li se acordă garanţii şi compensaţii în modul stabilit de Guvern.