mihaidohot.blogspot.com Web analytics

суббота, 25 февраля 2017 г.

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

COD Nr. 154
din  28.03.2003


Articolul 173. Cazurile de acordare a garanţiilor şi compensaţiilor

    Pe lîngă garanţiile şi compensaţiile generale prevăzute de prezentul cod (garanţii la angajare, la transfer, în domeniul salarizării etc.), salariaţilor li se acordă garanţii şi compensaţii în caz de:

    a) deplasare în interes de serviciu;

    b) transferare la lucru într-o altă localitate;

    c) îmbinare a muncii cu studiile;

    d) încetare a contractului individual de muncă; precum şi

    e) în alte cazuri prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.


Articolul 179. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care îmbină munca cu studiile în învăţămîntul postuniversitar specializat

    (1) Salariaţilor care îşi fac studiile postuniversitare prin masterat, doctorat, postdoctorat, organizate în instituţiile de învăţămînt superior sau în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate în condiţiile legii , li se acordă garanţii şi compensaţii în modul stabilit de Guvern.

Комментариев нет:

Отправить комментарий